Acil Yardım ve Tıp teknisyenliği
StudyAway - 28.09.2017 12:51:20

İlk ve Acil Yardım Bölümünün Amacı
Acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, hava (helikopter ve uçak) ve deniz ambulanslarında, diğer acil yardım araçlarında, hastane, tıp merkezi v.b. acil sağlık hizmeti sunulan tüm acil servislerde görev yapabilecek, bilgi ve becerilerini tıptaki yenilikler doğrultusunda sürekli güncelleyecek teknikerler yetiştirmektir.
 
İlk ve Acil Yardım Bölümü Dersleri
 Acil Hasta Bakımı I, II, III
 Acil Sağlık Hizmetleri I, II
 Resusitasyon
 Travma Bilgisi
 Anatomi
 Fizyoloji
 Farmakoloji
 Afet Bilgisi
 Acil Durumda Etkili İletişim
 Fiziksel Uygunluk
 Suda Kurtarma
 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I, II, III, IV
İlk ve Acil Yardım Teknikeri Ne İş Yapar?
11. 05. 2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” ile İlk ve Acil Yardım Teknikerinin görevleri şöyledir:
 
 İntravenöz girişim yapmak.
 Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.
 Oksijen tedavisi uygulamak.
 Endotrakeal entübasyon uygulamak.
 Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak.
 Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon uygulamak.
 Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
 Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
İlk ve Acil Yardım Çalışma Alanları
İlk ve Acil Yardım programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
Sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarında, üniversitelerde, hastanelerin acil servis, kara, hava ve deniz ambulanslarında istihdam edilirler.
 
Meslekte İlerleme ve Ön Lisans
Mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması ile YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, kendi alanları ile ilgili diğer üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarına (lisans programları) başvurabilir ve dikey geçiş yapabilirler.
Maaşlar
http://www.maasrehberi.com/ilk-ve-acil-yardim-teknikeri-maasi.html
D/K Hizmet Yılı Eğitim Durumu Net Maaş
10/2 Yeni Başlayan Ön Lisans 2.818 TL
9/1 Yeni Başlayan Lisans 2.868 TL
8/1 3 yıl Lisans 2.870 TL
7/1 6 yıl Lisans 2.919 TL
1/4 25 yıl ve üzeri Lisans 3.332 TL
Maaş hesaplamasında;
– Lisans mezunu, bekar ve çocuksuz olan personel dikkate alınmıştır. Hesaplamaya sendika aidatı ve kalkınma öncelikli bölgelerdeki ek ödeme dahil edilmemiştir.http://www.renklinot.com/soru-cevap-2/ilk-ve-acil-yardim-bolumu-nedir-is-imkanlari-ve-calisma-alanlari.html

Acil yardım ve tıp teknisyenliği taban puanları

http://www.studyaway.com/tr/basari-siralamasi/2017/acil-yardim-ve-afet-yonetimi-fakulte--l0-m319 
Facebook LinkedIn LinkedIn LinkedIn