Hukuk Bölümü
StudyAway - 27.09.2017 13:46:12
Her yıl milyonlarca öğrenci üniversiteye geçiş sınavlarına katılmaktadır. Sınava katılan öğrencilerden Hukuk bölümünü düşünen adayların, program hakkında mutlaka bilmesi gerektiği, bölümün kapsamı, amacı, adaylarda olması gereken nitelikler ve çalışma alanları gibi önemli bilgileri Hukuk bölümünü düşünen adaylar için derledik. Buna göre '' Hukuk bölümü nasıl? '', '' Hukuk Fakültesi mezunlarının çalışma alanları '', '' Hukuk Fakültesi iş imkânları '', ''Hukuk Fakültesi taban puanları '' gibi merak edilenleri, haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Hukuk Fakültesi ve merak edilenler.
PROGRAMIN AMACI
TM-3 Puan türünden öğrenci alan Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleriyle, devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.
 
 BU MESLEĞİ SEÇENLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Hukuk fakültesinde başarılı olabilmek için öğrencinin lisede aldığı felsefe, mantık, sosyoloji, kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir. Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun, sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir.
 
ÇALIŞMA ALANLARI
 
Hukuk fakültesi çalışma alanları bakımından oldukça geniştir. Hukuk bölümünde 4 yıllık lisans programını tamamlaya öğrenciler, daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre genellikle "Hakim", "Savcı" ve "Avukat" unvanları ile çalışmaktadırlar. Bir kısmı da "Danışman" olarak görev yapmaktadır. Bu anlamda Hukuk Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler için iş imkânları oldukça geniştir denebilir.
 
HUKUK FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI
 
Hukuk Fakültesi birçok Vakıf ve Devlet Üniversitesi'nde bulunmaktadır. Hukuk Fakültesi'nin taban puanları / başarı sıraları üniversiteden üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Bu noktada öğrenciler, elde ettikleri puan ve sıralamalarına göre kendilerine uygun olan Hukuk bölümünü, ÖSYM'nin her yıl paylaşmış olduğu üniversite ve bölümlerin taban-tavan sıralamaları kılavuzundan inceleyebilirler.
 
HUKUK FAKÜLTESİ İÇİN BARAJ
 
Hatırlanacağı üzere geçmiş olduğumuz dönemlerde alınan bir karar ile Hukuk Fakültesini tercih edecek öğrenciler için başarı sırası şartı getirilmişti. Buna göre başarı sırası 150 binin üstünde olan öğrenciler Hukuk Fakültesi'ni tercih edememekte.
 
 
Hukuk Fakültesi Mezunu Olarak Türkiye’de Yapılabilecek 10 Meslek
Sayıları 70’in üzerine çıkmış bulunan hukuk fakülteleri, her yıl verdikleri 5.000’in üzerindeki mezun ile, hukuk dünyasına yeni hukukçular kazandırmaktadır. Henüz 20’li yaşlarının başlarında, elindeki hukuk fakültesi diplomasıyla hayata atılmaya hazır bu gençler hangi meslekleri yapabilir? İşte hukuk fakültesi mezunları yahut mezun adaylarına yönelebilecekleri meslek önerileri:
 
1. Avukat: Hukuk fakültesi deyince akla gelen ilk meslek, elbette ki avukatlık. Mesleğe kabul için neredeyse herhangi bir yeterlilik aranmayan avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için Avukatlık Kanunu madde 3’teki koşulları taşıyor olmak yeterli. Bunlar ise,
 
T.C. vatandaşı olmak,
Bir hukuk fakültesinden mezun olmuş olmak,
Avukatlık stajını tamamlayarak, staj bitim belgesi almış olmak,
Levhasına yazılmak istediği Baro çevresinde ikamet etmek,
Avukatlığa engel yasal bir engeli bulunmamak (Avukatlık Kanunu bağlamında).
Bu koşulları taşıyan bir hukuk mezunu, avukatlığa hak kazanabilecektir. Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2015 rakamlarına göre Türkiye’de halen 93.573 avukat bulunmaktadır.
Avukatlık mesleğini seçen bir hukuk fakültesi mezunu için birçok farklı seçenek bulunduğunu; serbest ya da sözleşmeli avukatlık, bir şirkette yahut kamu kurumunda avukatlık veya hazine vekilliği gibi mesleki bir alana yönelmenin mümkün olduğunu da ilave edelim.
2. Hakim: Avukatlıktan sonra en çok tercih edilen meslek belki de hakimlik ve savcılıktır. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda öngörülen koşulları taşıyan bir hukuk fakültesi mezunu, yazılı sınav ve sözlü mülakat aşamalarını geçtikten sonra başlayan staj dönemini ve staj sonunda yapılan sınavı tamamladığı takdirde mesleğe kabul edilir.
 
Adalet Bakanlığı her yıl düzenlediği sınavlar ile hakim alımı yapmaktadır. Türkiye’de 2015 yılı itibariyle 10.382 hakim görev yapmaktadır.
 
3. Savcı: Savcılık, hukuk fakültesi mezunları için avukatlık ve hakimliğin ardından en çok tercih edilen üçüncü meslektir. Savcılık mesleğine kabul edilme koşulları ile hakimlik mesleğine kabul şartları aynıdır. Savcılık için de, hakimlik mesleğinde olduğu gibi yazılı sınav ve mülakat koşulları ile staj ve staj bitim sınavını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
 
Türkiye’de 2015 yılı itibariyle 4.908 Cumhuriyet savcısı görev yapmaktadır.
 
4. Akademisyen: Akademik kariyer, bir hukuk mezunu için üst sıralarda düşünülebilecek mesleklerdendir. Akademisyenlik, daha çok sürekli araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilgi duyanlar için uygun bir meslek dalıdır. Akademik kariyer için lisans eğitiminden sonra sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak ve iyi derecede bir yabancı dil biliyor olmak gerekir. Ayrıca çalışılmak istenilen üniversitenin düzenleyeceği yazılı ve sözlü sınavları da başarıyla geçmek gerekir. Ülkemizde sayıları giderek artan hukuk fakülteleri baz alındığında, hukuk alanında akademisyen ihtiyacının bulunduğu açıktır.
 
5. Noter: Noterlik de, yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği bir meslek olarak, 1512 sayılı Noterlik Kanunu‘nda düzenlenmiştir. Noter olabilmek için, Noterlik Kanunu madde 7’de öngörülen staj koşullarını taşıyor olmak gerekir. Staj süresi bir yıldır. Stajın tamamlanması sonrasında belirli koşulların da varlığı halinde noterlik belgesi almaya hak kazanılır.
 
Noterler, meslek kuruluşu olarak Türkiye Noterler Birliği‘ne bağlıdır. Türkiye’de noter sayısı konusundan Noterler Birliği’nce açıklanmış bir veri yoktur.
 
6. İcra Müdürü: Adalet Bakanlığı son yıllarda icra müdürlüğü ve yardımcılığı kadrosu için hukuk fakültesi mezunlarını tercih etmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki koşulları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmalarının ardından icra müdür ve yardımcılığı kadrosuna atanabilirler. Yazılı sınav ÖSYM tarafından düzenlenir fakat sınav ilanı ve usulü Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.
 
7. Bakanlıklarda Uzman, Müfettiş: Hukuk fakültesi mezunları için yukarıda sayılanlar dışında birçok iş farklı meslek kolunda çalışma imkanı bulunmaktadır. Çeşitli bakanlıklarda uzman ya da müfettiş kadrosuyla çalışma olanağı bulunmaktadır. Bu kadrolarda çalışabilmek için KPSS sınavında başarılı olmak koşulu aranmaktadır.
 
8. Banka ve Finans Kuruluşlarında Danışmanlık, Hukuk Müşavirliği: Banka ve finans kurumları, bünyelerinde hukuk danışmanı, hukuk müşaviri kadrosuyla hukukçu personel istihdam etmektedir. Bu kadrolarda çalışabilmek için kurumların kendi yeterlilik sınavları ile ilan ettiği diğer koşulları taşımak gerekmektedir.
 
9. Kaymakamlık: Kaymakamlık mesleği kadrolarında Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler gibi alanların yanı sıra, Hukuk Fakültesi mezunları da ihdas edilmektedir. Bunun için KPSS A Grubu sınavından başarılı olmak ön koşuldur.
 
10. Her Şey: Hukuk fakültesi mezunu her işi yapar. Bir hukuk mezununun çalışabileceği meslekler yalnızca sayılanlarla sınırlı değildir. Hukuk fakültesi mezunu, almış olduğu geniş hukuk formasyonuyla birçok kamu kurumunda yahut özel sektörde çok çeşitli alanlarda çalışabilir. Birçok belediye başkanı, müsteşar ve milletvekilinin hukukçu olduğunu da hatırlatalım.
 
Kaynak Linki:
https://www.cnnturk.com/universiterehberim/hukuk-bolumu-hakkinda-mutlaka-bilinmesi-gerekenler
http://hukuksokagi.com/egitim/hukuk-fakultesi-mezunu-olarak-turkiyede-yapilabilecek-10-meslek/
 
Avukatlar Ne Kadar Zam Alacaklar?
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev Memurlar ile hükümet arasında yürütülen toplu sözleşme 2015 yılı Ağustos ayında imzalandı. Buna göre Memurlara 2017 yılı için ilk 6 ay (Ocak-Temmuz) % 3 oranında, ikinci 6 ay (Temmuz-Aralık) için de % 4 oranında zam yapılmasına karar verildi. Ayrıca enflasyon, verilen zam oranını aşması halinde aradaki fark kamu çalışanlarına ödeneceği yönünde toplu sözleşmede yer aldı.
 
 
 
2017 Yılı Ocak – Temmuz Dönemi Avukat Maaşları:
 
D/K Hizmet Yılı Eğitim Durumu Net Maaş
9/1 Yeni Başlayan Lisans 3.517 TL
8/1 3 yıl Lisans 3.575 TL
7/1 6 yıl Lisans 3.585 TL
1/4 25 yıl ve üzeri Lisans 4.007 TL
 
 
 
Maaş hesaplamasında;
– Lisans mezunu, bekar ve çocuksuz olan personel dikkate alınmıştır. Hesaplamaya sendika aidatı ve kalkınma öncelikli bölgelerdeki ek ödeme dahil edilmemiştir.

Hukuk fakültesi Taban puanları

 http://http://www.studyaway.com/tr/basari-siralamasi/2017/hukuk-l0-m106

http://www.maasrehberi.com/avukat-maaslari.html
Facebook LinkedIn LinkedIn LinkedIn