Sınıf Öğretmeni olmak
StudyAway - 28.09.2017 12:41:37
SINIF ÖĞRETMENİ KİMDİR?
 Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir.
 
GÖREVLERİ
Sınıf öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
 
Sınıf öğretmeni, bu program çerçevesinde,
 • Eğitim vereceği sınıfın düzeyine uygun yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma planı hazırlar,
 • Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere temel vatandaşlık davranışları kazandırır.
 • Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
 • Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
 • Eğitim ile ilgili sorunları gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
 • Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
 • Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.
 
KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ
 • Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
 • Ders kitapları,
 • Ders araç ve gereçleri.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Sınıf öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
 
 • Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
 • Sözel ve sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
 • İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
 • Dikkatli, işine özen gösteren,
 • Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
 • Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
 • Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sınıf öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yetkili konfederasyon ve sendikalarla yapılan anlaşma gereği memurlara yapılacak olan 2016-2017 maaş zamları açıklanmıştı. 2016 yılı için Ocak ayında %6, Temmuz ayı için ise % 5 oranında zam yapılması karara bağlanmıştı.
 
2016 yılı öğretmen maaşları artık netleşmiş durumda. Temmuz ayı maaşlarının yapılması ile birlikte tüm öğretmenlerin net maaşları ortaya çıkmış oldu. Temmuz maaşları ile birlikte %5 oranında zam alacak olan öğretmenlerin çoğunun maaş zam farkı vergi dilimine gidecek. %15 olan vergi kesintisi vergi dilimini aşan öğretmenler ve tüm memurlar için % 20 olacağından dolayı alınan yüzde beşlik zammın önemli kısmı vergiye kesilecek ve zam maaşlara tam yansımayacak.
 
2017 yılı için ise maaş zam oranları daha düşük olacak. Yine toplu sözleşme ile imzalanan maaş zammına ilişkin mutabakatta 2017 yılı için öngörülem memur maaş zam oranları 2017 Ocak için % 3, 2017 Temmuz için ise %4. Bu durumda da 2017 Temmuz maaş zammının büyük bir kısmının vergi dilimine gitmesi bekleniyor.
 
Yapılan anlaşma gereği ilgili maaş zam periyotlarında hesaplanacak olan enflasyon oranı maaş zam oranını geçerse enlasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Ancak düşük çıkan enflasyon rakamları nedeni ile böyle bir ekstra zam imkansız gibi.
 
İşte Derece ve Kademeye Göre 2017 Öğtetmen Ocak Zamlı Maaşları Tablosu;
 
2017 Ocak Öğretmen Maaşları da aşağıdaki gibi olacaktır.
 
 
 
 
Derece    Hizmet yılı         Aylık Net Maaş
1/4                   27                 3.129 TL
 
1/3                   26                 3.125 TL
 
1/2                   25                 3.120 TL
 
1/1                   24                 3.116 TL
 
2/3                   23                 3.056 TL
 
2/2                   22                 3.050 TL
 
2/1                   21                 3.046 TL
 
3/3                   20                 2.992 TL
 
3/2                   19                 2.988 TL
 
3/1                    18                 2.982TL
 
4/3                    17                2945TL
 
4/2                    16                 2.942 TL
 
4/1                     15                 2.938 TL
 
5/3                     14                  2.832TL
 
 
Derece    Hizmet yılı         Aylık Net Maaş
5/2                     13                  2.829 TL
 
5/1                     12                  2.824 TL
 
6/3                     11                  2.814 TL
 
6/2                     10                  2.812 TL
 
6/1                     9                    2.809 TL
 
7/3                    8                     2.786 TL
 
7/2                    7                     2.765 TL
 
7/1                    6                     2.762 TL
 
8/3                    5                     2.756TL
 
8/2                    4                     2.754 TL
 
8/1                    3                     2.841 TL
 
9/3                     2                    2.718 TL
 
9/2                    1                     2.715 TL
 
9/1                    0                     2.714TL
 
Not: 2017 için memurlara toplamda yüzde 3+4 oranında, kümülatif olarak yüzde 7,1 zam yapıldı.Tags:2017 ocak öğretmen maaşları, 2017 öğretmen maaşlarıhttp://www.studyaway.com/tr/basari-siralamasi/2017/sinif-ogretmenligi-l0-m179 
Facebook LinkedIn LinkedIn LinkedIn